ZÁKLADNÍ CENA výcviku 6.900,- Kč STUDENTI  6.300,- Kč  !
CENA výcviku v trvání DO 1 MĚSÍCE 7.890,- Kč
Jízdy nad rámec učební osnovy  200,- Kč / 45 min.

      Kondiční jízdy                                                                                     250,-Kč/45 min

     0pravná zkouška z jízd                                                                       300,-Kč

     Prostoj (žák se nedostaví na jízdu nebo výuku - viz.sdělení pro žáky)       250,-Kč za 1 vyuč. hodinu ( 45 min.)

    

     

 

       

       

 

 Výcvik v naší autoškole lze zaplatit na splátky, nezatíží to tolik Váš rozpočet a bude to pro Vás možná více motivační.